Kategória: közérdekű adatok

A Városgazda válaszolt: szórólapra több mint félmillió forint ment el

Az önkormányzat által terjesztett, hamis állításokkal tűzdelt szórólapját megkapták a Flór Ferenc utca környékén elő emberek. Most már azt is lehet tudni, hogy mindez mibe került nekik.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által megküldött adatszolgáltatás korántsem teljes körű. A kérelem ugyanis így szólt:

Megjött a válasz, Nagy Károlynál nincsenek lakossági megkeresések

Kérdés akkor, hogy vajon így mit építettek be az új tervbe?

Korábban megírtuk, hogy egyik lakótársunk közérdekű adatigénylést nyújtott be Nagy Károly önkormányzati képviselőhöz, mert nyilatkozataiban rendre azt állítja, hogy lakossági észrevételek alapján módosították az útépítés terveit.

A beérkezett válasz szerint azonban ilyen megkeresések nem léteznek. Így továbbra is kérdéses, hogy mi alapján módosította az önkormányzat a sétány tervét?

Mibe kerül a lakosság “tájékoztatása”? Megkérdeztük!

A kerületi lakosokat egyre inkább foglalkoztatja, hogy ezekben a szűkös időkben mennyi pénzt költ az önkormányzat a Flór Ferenc utcai beruházás kommunikációjára.

Ahogyan arról többször is írtunk, Szaniszló Sándor polgármester szerint a kormányzati elvonások miatt számos közszolgáltatás veszélybe került a 18. kerületben.

Ebben a helyzetben minden forint elköltése gondos mérlegelést kíván. Úgy tűnik azonban, hogy a tiltakozással kísért Flór Ferenc utcai beruházás kapcsán túl sok pénz megy el a lakosság meggyőzésére.

Lakótársunk eljuttatta hozzánk a közérdekű adatigénylését tartalmazó leveleit, melyekben a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt-t és a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt-t kérdezi az eddig elköltött pénzekről.

Megkérdezték a lakók Nagy Károlyt, hogy milyen lakossági megkereséseket küldtek be hozzá

Megnyilatkozásaiban olyan lakossági észrevételeket említ a terület önkormányzati képviselője, amelyeket az új tervbe beépítettek.

Az egyik lakó továbbította nekünk azt a beszélgetést, amelyet Nagy Károllyal folytatott. Ebben azt állítja a képviselő, hogy minden lakossági megkeresést beépítettek az új tervbe. Ezekről azonban többet nem kívánt elárulni, ezért lakótársunk közérdekű adatigénylést nyújtott be hozzá, és az önkormányzathoz is.

Egy hónap után is csak szűrt adatokat kaptunk

Az önkormányzat nem tágít a korábbi gyakorlatától, és továbbra sem ad ki minden kért adatot, de legalább 30 napig váratja az igénylőt.

Megérkezett a válasz a 2020. 07. 15-én benyújtott közérdekű adatigénylésünkre, azonban most sem kaptunk meg minden adatot. A megküldött adatok feldolgozása zajlik, az alábbi releváns dokumentumok érkeztek:

Biztosan nem kaptunk választ arra, hogy mennyit költ az önkormányzat az adóforintjainkból a lakosság tájékoztatására a Flór Ferenc utcai beruházás kapcsán, amelyről itt írtunk korábban.

Közérdekű adatigénylések = automatikus hosszabbítás

Korábban is látható volt, hogy az önkormányzat vezetői kreatívan értelmezik a jogszabályokat, de az azokkal történő visszaélésre nincs mentség.

A 18. kerületi önkormányzat jogi álláspontja szerint az Infotv. teljesen szabadon értelmezhető. Tehát, ha a törvény lehetőséget ad arra, hogy 15 nappal meghosszabbítsák a közérdekű adatok kiadásának határidejét, akkor az automatikusan jár. De sajnos nem. Az Infotv 29.§ (2) bekezdése egészen pontosan ugyanis azt mondja, hogy ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor a 15 napos teljesítési határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Ehhez képest az önkormányzat olyan felvetést is közérdekű adatigénylésnek tart – és ennek alapján újabb 15 nappal hosszabbította meg a válaszadás határidejét -, hogy ha 651 tulajdonost akartak megkeresni a nyilatkozatokkal, és abból 6 tulajdonos elhalálozott, akkor az ő örököseiket vagy jogutódjaikat miért nem tartották fontosnak megkeresni?

Újabb közérdekű adatigénylést adtunk be

Az önkormányzat nehéz helyzetben van megszorítások és elbocsátások várhatóak, ezért a lakók kíváncsiak arra, hogy a tiltakozással érinett Flór Ferenc utcai beruházás hány adóforintunkat vitte és viszi el összesen.

Ezért az alábbi megkeresést küldtük július 15-én az önkormányzatnak.

Tisztelt Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Csak részben teljesítette az önkormányzat a közérdekű adatok kiadását!

Kizárólag harminc nap elteltével, és csak az önkormányzat sajátos jogértelmezése szerint közadatnak minősülő adatokat kaptuk csak meg.

A lényeges információkhoz továbbra sem enged az önkormányzat betekintést, a megküldött válaszuk itt érhető el.

A betekintés célja lényegében az önkormányzat különböző képviselői által a sajtóban és Facebookon tett állításainak ellenőrzése, azaz az iktatórendszerben tárolt adatok összevetése a nyilatkozatokhoz rendelt iktatórendszeri adatokkal.

Közérdekű adatigényléssel kérjük ki a “közvéleménykutatás” adatait!

Mivel az önkormányzat képviselői nem voltak hajlandóak megosztani a lakossággal, hogy hányan küldték vissza a pandémia és a polgármesteri fenyegetés ellenére a tiltakozó nyilatkozatokat, 2020. június 15-én az alábbi közérdekű adatigénylést küldtük meg az önkormányzat részére.

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén