Közpénzinfó: a mai napig csak tervezésre (közreműködői díjjal együtt) 11.795.760.- Ft-ot költött a Flór Ferenc utca szilárd burkolattal történő ellátására az önkormányzat!

Online petíció

Az önkormányzat képviselői a sajtó és a Facebook nyilvánossága előtt számos félrevezető információt osztanak meg. A fake newsok terjesztéséhez csatlakozik több kommentelő – furcsán egybehangzó – valótlanságokkal, melyekre itt is adunk tényszerű válaszokat. Az oldalt a megjelenő újabb és újabb valótlan állítások (tényszerű és alátámasztott) cáfolataival folyamatosan frissítjük.

A közterület “ellopása”

Kezdjük rögtön az útépítéshez semmilyen formában nem kapcsolódó, mégis a legtöbb helyen elhangzó állítással: “Kihúzták a kerítésüket a lakók, ellopják a közterületet és az utat meg az erdőbe tolták 30 éve.”


“Ezt a lakók kérték”

Petrovai László jelenlegi alpolgármester a sajtómegjelenésekben rendre arra hivatkozik, hogy 2015-ben – amikor még ő is tiltakozott a lakókkal együtt azért, hogy az akkori önkormányzat ne aszfaltozza le a Flór Ferenc utcát – a lakók mintegy négyszáz aláírással levelet írtak Ughy Attila akkori polgármesternek, és ebben jelezték, hogy végső esetben térkővel borított sétány megvalósítását nem tartják kizártnak. Petrovai szerint a jelenlegi vezetés e levélben foglaltak szerint terveztette meg az utat.

Sajnos alpolgármester úr állítása nem fedi a valóságot, vagy fogalmazzunk úgy, hogy nem bontja ki az igazság minden részletét. A levél további részleteit ugyanis valamiért nem ismerteti. Az érintett levélben egészen pontosan az szerepel, hogy “Mindannyian, akik a természet közelségét továbbra is szeretnénk megőrizni, tiltakozunk az út aszfaltozása ellen, s kérjük az önkormányzatot, hogy álljon el e szándékától. Az elmúlt néhány napban a mellékelt aláírásgyűjtő ívek szerint eddig beérkezett tiltakozó aláírásokat levelünkhöz mellékelten küldjük Önnek.
Végső esetben nincs kifogásunk azonban az ellen, ha az utca teljes hosszát korlátozott behajtású, térkővel valamint részben futóknak és kerékpárosoknak kialakított speciális útfelülettel borított sétálóutcává kívánja az önkormányzat átalakítani, esetleg padok és szemétgyűjtők elhelyezésével, s erre a rendelkezésre álló európai uniós forrást is fel lehet használni. Kérjük, hogy a sétálóutca kialakítása esetén a sétány szélessége a jelenlegi útszélességet ne haladja meg.

“Kérjük, hogy a sétálóutca kialakítása esetén a sétány szélessége a jelenlegi útszélességet ne haladja meg.”

A tiltakozók azért fogalmazták meg így a levelet, mert, mert az út szélessége helyenként akkor sem haladta meg a két métert, így biztosra vehető volt, hogy térköves sétány + kerékpárút + futóút megvalósítása ilyen formán nem lehetséges. Nem utolsósorban azt is kérték akkor a lakók, hogy a tervek jogerőre emelkedése előtt tartson lakossági fórumot az önkormányzat az ügy részletei megbeszélése érdekében. A mostani helyzetben ez is elmaradt… A lakók célja pont ugyanaz volt, mint most: az utca maradjon pont olyan, mint amilyen akkor volt, és mint amilyen jelenleg is!

Maradjon így, ahogy most van.

Nem lesz átmenő forgalom

Az önkormányzat szerint: “Az új út nem lesz alkalmas lesz átmenő forgalomra, mert: 4 épített, NEM ELMOZDÍTHATÓ lezárással 7 zsákutcás szakasz alakul ki. Nem út épül, hanem sétány.”
A végleges építési engedély alapjául szolgáló terv szerint “mobil virágládák” zárják le az utat. A zsákutcás szakaszok táblával jelöltek. A táblák és a mobil virágládák is mozdíthatóak, a nyilvános terveken elmozdíthatatlan lezárás nem található. Ugyanakkor a “sétány” nagy teherbírású útalappal készül, amely teherautók mozgását is lehetővé teszi. Vajon egy sétány miért készül így? A sétány a legtöbb részen 4,25 m széles, mely jóval szélesebb, mint a környező utcák aszfaltozott útjai. Két autó bőven elfér egymás mellett.


A Külső Keleti Körútról már szó sincs

“A tervezett út nem a régóta lebegtetett Külső Kerületi Körút elérésére készül, nem azt készíti elő. A jelenlegi városvezetés ellenzi a KKK-t. Határozat tiltja annak megvalósítását.” 
A KKK elérését nem nagyon mondta senki, ellenben jó tudni, hogy  Budapest Főváros Településszerkezeti terve határozottan számol a Külső Keleti Körút megépítésével! Az viszont létező elgondolás, hogy a Királyhágó utat a Gilice térrel összekötő út részeként a Flór Ferenc utca is bevonásra kerüljön a jövőben a közúti forgalomba.

A Külső Keleti Körút ma is tervben van

Az új tervek szerint minden szép lesz

“Az új tervek éppen a meglévő kerítések és zöldterületek megtartása érdekében készültek. A most hiányzó erdőszakaszt mintegy 1000 négyzetméteren újratelepítjük.”
Új terveket az önkormányzaton kívül senki sem látott. A hivatalos (végleges) építési engedély alapjául szolgáló terv értelmében jelentős zöldterületek, több mint 200 fa, bokor és cserje, valamint a hozzájuk tartozó élővilág esik az építés áldozatául.

A kép jobb oldalán látható gyönyörű zöld és ligetes rész helyén beton lesz és térkő…

UPDATE: láttuk az új terveket!


Az önkormányzat egyeztet a lakókkal

Az önkormányzat és a kompromisszumok: “a jelenlegi terv a negyedik változat, épp a lakossági észrevételek folyamatos figyelembevétele miatt. Még az egyébként közterületre, illegálisan beépített kerteket is meghagyja jelenlegi formájukban.”
Az önkormányzat hivatalosan senkivel sem egyeztetett! Nem hivatalos lakossági fórumot hívott össze a Facebookon (!) Nagy Károly képviselő úr, erről volt aki tudott, és sokan nem tudtak róla (lakossági fórumot csak az önkormányzat szmsz-ében meghatározott módon hívhat össze a polgármester). Nem hivatalos bejárást szerveztek, erről a legtöbben nem tudtak. A terveket akkor ismertették a nem hivatalos lakossági fórumon, amikor az önkormányzat már döntött róluk. A lakosokat kész tények elé állították. Az új terveket sem ismerjük, de amikor véglegesek és jogerősek lesznek, akkor állítólag tart majd az önkormányzat az ügyben közmeghallgatást. Arra a kérdésünkre, hogy miért nem a tervek kidolgozása előtt kerül sor a közmeghallgatásra, szintén nem kapunk választ.


Nem lesz út, ha a lakók nem támogatják

A facebookos lakossági fórumon elhangzott, hogy a beruházással közvetlenül érintett tulajdonosok nyilatkozhatnak, hogy támogatják-e a beruházást vagy sem. Ha több mint a felük elutasítja a beruházást, akkor azt nem valósítják meg.

Ehhez képest a közvetlenül érintett tulajdonosok (93 ingatlan) helyett 625 főnek küldtek ki nyilatkozatot, csak azoknak kellett a pandémia és kijárási korlátozás idején postán sorba állva feladni a levelet, akik NEM támogatták a beruházást, aki nem küldte vissza annak a véleményét automatikusan a támogatók közé sorolták. Aki nem vállalta például annak veszélyét, hogy a postán áll sorban járványveszélyes időszakban (gondoljunk különösen az idősebb lakókra), vagy nem tartózkodott otthon, vagy egyszerűen csak nem kívánt véleményt nyilvánítani, azok szavazatát IGEN-nek vette!

De hogy még jobban bebiztosítsák magukat afelől, hogy ne legyen meg az 50%-nyi ellenvélemény, a kiküldött levélben azzal fenyegette a polgármester (egyébként teljesen jogszerűtlenül, a hivatkozott jogszabályhely nem releváns a Flór Ferenc utca vonatkozásában) a tulajdonosokat, hogy ha nemmel szavaznak, akkor később az útépítés költségeit rájuk terhelheti az önkormányzat. Itt ne feledjük azt sem, hogy több mint 100.000 Ft / m2 áron tervezi az utat megépíteni az önkormányzat, több mint félmilliárd forintból! A joghoz nem értő lakókban ez félelmet kelthetett, és visszatarthatta őket attól, hogy visszaküldjék a nyilatkozatot, mégha nem is támogatják az építést.

Ennek ellenére a 93 közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosai közül legalább 82-en nyilatkoztak úgy, hogy nem kívánják a beruházást! Annak megvalósításáról az önkormányzat mégsem tett le.


Az önkormányzat megtévesztette a lakókat azzal is, hogy számít egyáltalán a véleményük, hiszen a szavazásra felhívó levél kiküldése előtt másfél hónappal már elindították az engedélyezési eljárást. Azt, hogy a lakók tiltakozása ellenére is megépítik az utat, itt tették egyértelművé először nyilvánosan.

Az önkormányzat döntött, mindenképp lesz út…

Az önkormányzat alpolgármestere állítja, hogy azért kell a sok zöldet elpusztítani, mert a 30 évvel korábbi építkezés után a bekötöző lakók a földutat “arrébb tették” kb. 15 méterrel, és ezért ma már a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelte erdő területén fut már egy részen az utca a valóságban. Ezt úgy érték el szerintük, hogy a földútra fákat és bokrokat ültettek, ezért jóval arrébb került az út nyomvonala. Ők majd visszaadják az erdőnek az “elvett területeket”.

Itt látható, hogy 7,12 m szélességben pusztul el minden ott, ahol ……
….az út jelenlegi szélessége nem több 2 méternél!

Azon túl, hogy ilyen kijelentést tesz egy vezető politikus, gondolkodjunk el azon az apró biológiai alaptudást sem különösebben igénylő tényszerűségen is, hogy köves-sóderes alapú (egyébként szinte áshatatlan) földútra ültetett fa vagy bokor vajon mennyi ideig képes életben maradni? Másfelől ott, ahol most 2 méter szélességű földút van, és körülötte minden zöld, vajon hogy fognak bármit is visszaadni az erdőnek, ha 7,12 m szélességben letarolják a zöldfelületet?

Flór Ferenc utca
Az út, amelyre fákat és bokrokat lehet ültetni az alpolgármester szerint.

Az egész ügyből az látszódik, hogy az önkormányzat a lakók bevonása nélkül, sőt, a tiltakozásuk ellenére tervez egy jelentősen túlárazott és környezetromboló beruházást, elmondásuk szerint pusztán esztétikai okokból, mert a földút helyett a 21. században szebb a térkő. Erről mellesleg haladóbb és környezettudatosabb európai városok másként gondolkodnak. A lakók pedig úgy látják, hogy amellett, hogy az út jelenlegi funkciói közül többet elveszít (sportolásra sem lesz többé alkalmas), a hősziget kialakulása miatt a hőmérséklet emelkedni fog azon a részen, megszűnik a környék erdei jellege, ingatlanjaik veszítenek az értékükből, és nem utolsó sorban lehetőséget teremt a teherautókat is elbíró betonút arra, hogy megnyisson egy alternatív útvonalat a Királyhágó utca és a Gilice tér között.