Kizárólag harminc nap elteltével, és csak az önkormányzat sajátos jogértelmezése szerint közadatnak minősülő adatokat kaptuk csak meg.

A lényeges információkhoz továbbra sem enged az önkormányzat betekintést, a megküldött válaszuk itt érhető el.

A betekintés célja lényegében az önkormányzat különböző képviselői által a sajtóban és Facebookon tett állításainak ellenőrzése, azaz az iktatórendszerben tárolt adatok összevetése a nyilatkozatokhoz rendelt iktatórendszeri adatokkal.

Szerettük volna pontosan látni, hogy mely nyilatkozatok kerültek elfogadásra, melyek elutasításra, és hogy az iktatórendszer adatai egyeznek-e a nyilatkozaton szereplő adatokkal. Mindehhez személyes adatok megismerésére nincs szükség, ha esetleg az elutasítás kimondatlan indoka ez lett volna.

Ez ugyanis jogszerűtlen lenne, ahogyan a kért adatokba történő betekintés megtagadása is az az Infotv. rendelkezései alapján. A betekintés megtagadását az önkormányzat nem indokolta, ami szintén törvényellenes.

A személyes betekintés egyébként adatkezelést nem jelent abban az esetben, ha másolatot nem kérnek az adatokról, így az önkormányzat a kérést nem is tagadhatja meg. Ha másolatot kérnének az igénylők a nyilatkozatokról, azt sem tagadhatta volna meg, mindössze annyi lehetősége lett volna, hogy a meg nem ismerhető adatokat felismerhetetlenné teszi.

Ráadásul 144 nyilatkozatot a tulajdonosok felhatalmazásával vitte be az egyik lakó be az Önkormányzathoz, és azokat jegyzőkönyv felvételével adta át, így legalább a 144 érintett nyilatkozat kapcsán rendelkezésre állt a felhatalmazás is.