Korábban is látható volt, hogy az önkormányzat vezetői kreatívan értelmezik a jogszabályokat, de az azokkal történő visszaélésre nincs mentség.

A 18. kerületi önkormányzat jogi álláspontja szerint az Infotv. teljesen szabadon értelmezhető. Tehát, ha a törvény lehetőséget ad arra, hogy 15 nappal meghosszabbítsák a közérdekű adatok kiadásának határidejét, akkor az automatikusan jár. De sajnos nem. Az Infotv 29.§ (2) bekezdése egészen pontosan ugyanis azt mondja, hogy ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor a 15 napos teljesítési határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Ehhez képest az önkormányzat olyan felvetést is közérdekű adatigénylésnek tart – és ennek alapján újabb 15 nappal hosszabbította meg a válaszadás határidejét -, hogy ha 651 tulajdonost akartak megkeresni a nyilatkozatokkal, és abból 6 tulajdonos elhalálozott, akkor az ő örököseiket vagy jogutódjaikat miért nem tartották fontosnak megkeresni?

Vajon a hat elhunyt örököseit miért nem nyilatkoztatták?

Egyértelmű, hogy a szándék az, hogy megnehezítsék vagy megakadályozzák a közérdekű adatok megismerését.