Újabb közérdekű adatigénylést adtunk be

Az önkormányzat nehéz helyzetben van megszorítások és elbocsátások várhatóak, ezért a lakók kíváncsiak arra, hogy a tiltakozással érinett Flór Ferenc utcai beruházás hány adóforintunkat vitte és viszi el összesen.

Ezért az alábbi megkeresést küldtük július 15-én az önkormányzatnak.

Tisztelt Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Csak részben teljesítette az önkormányzat a közérdekű adatok kiadását!

Kizárólag harminc nap elteltével, és csak az önkormányzat sajátos jogértelmezése szerint közadatnak minősülő adatokat kaptuk csak meg.

A lényeges információkhoz továbbra sem enged az önkormányzat betekintést, a megküldött válaszuk itt érhető el.

A betekintés célja lényegében az önkormányzat különböző képviselői által a sajtóban és Facebookon tett állításainak ellenőrzése, azaz az iktatórendszerben tárolt adatok összevetése a nyilatkozatokhoz rendelt iktatórendszeri adatokkal.

Közigazgatási pert indítottunk

A pandémia időszaka alatt került kifüggesztésre és levételre az a hirdetmény, mely tájékoztatja az érintett ügyfeleket arról, hogy az önkormányzat építési engedélyt kapott a Flór Ferenc utcai útépítésre. Ennek megismerése minden olyan lakos számára lehetetlen volt, akinek nincs internet előfizetése vagy ahhoz nem fért hozzá a kifüggesztés időszakában. Az érintett lakók közül senki sem tudott a hirdetményről, egyebek mellett talán azért sem, mert akkor még tartott az önkormányzat “szavaztatása”, másrészt mert maga a hirdetmény is úgy volt elrejtve a kormányhivatali hirdetmények között, hogy csak az találhatta meg, aki ezt külön kereste.

A 2020. július 9-én benyújtott keresetben kértük a bíróság azonnali jogvédelmét, azaz azt, hogy a per végéig ne lehessen az építési engedély alapján építkezni. A kereset arra irányul, hogy helyezze a bíróság hatályon kívül az építési engedélyt, mert az sorozatos jogszabálysértések útján kerülhetett kiadásra.

Közérdekű adatigényléssel kérjük ki a “közvéleménykutatás” adatait!

Mivel az önkormányzat képviselői nem voltak hajlandóak megosztani a lakossággal, hogy hányan küldték vissza a pandémia és a polgármesteri fenyegetés ellenére a tiltakozó nyilatkozatokat, 2020. június 15-én az alábbi közérdekű adatigénylést küldtük meg az önkormányzat részére.

Flór Ferenc utca

Ez az oldal azért jött létre, hogy hiteles és naprakész tájékoztatást tudjunk nyújtani a lakosságnak a Flór Ferenc utcában tervezett beruházások kapcsán. Itt minden olyan információt megtalál, amely rendelkezésünkre áll, és amelyet a 18. kerületi önkormányzat nem vagy nem teljes körűen biztosít. Beszámolunk a legfrissebb fejleményekről, a folyamatban levő peres ügyekről, a közérdekű adatigénylések során begyűjtött adatokról, és arról, hogy aki velünk együtt tiltakozik az eszetlen környezetrombolás ellen, az hol tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Köszönjük, ha gyakran meglátogat a legfrissebb információkért, és megosztja az oldal elérhetőségét!

2 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén